SEA, HEALTH & WELFARE

Sea Health and Welfare, tidligere kendt som Handelsflådens arbejdsmiljø- og velfærdsråd, er en dansk organisation som grundlæggende står for at skabe eller vedligeholde de bedste omstændigheder for de søfarernes sundhed, arbejdsliv og velfærd om bord på skibene. DSUK og således også Benediktekirken har et tæt samarbejde med Sea Health and Welfare. Helt konkret udmønter det sig blandt andet i indsatsen med at uddele aviser og bytte bøger under skibsbesøg.

Sea Health and Welfare har nemlig det som kaldes ’søfartens bibliotek’ og er for de søfarende i den danske handelsflåde samt states skibe. Bibliotekerne er i høj grad forvaltet af kirkerne og det er således også dem som står for udlån og bytning af bøger.

Ønsker man at vide mere om Sea Health and Welfare eller søfartens bibliotek så kan man følge dette link: www.shw.dk/    

Sea Health & Welfare på Facebook