OM KIRKEN

Benediktekirken, den danske sømandskirke i Hamborg er et kirkeligt, kulturelt og socialt mødested for danskere i Hamborg til lands og til vands. Således afholdes der gudstjeneste og andre kirkelige handlinger, vi har forskellige arrangementer og tilbud til danskere eller dansksindede i og omkring Hamborg og så besøger vi de danskflagede skibe som anløber Hamborg havn. Man kan gennem ’fold-ud’ menuen ovenfor læse mere om de forskellige aspekter, der er ved en sømandskirke.

 

Ved indvielsen af den danske sømandskirke i Hamborg den 3. Februar 1952 blev der skrevet et digt til lejligheden: 

Den danske Sømand

Alt, hvad der kan siges om Sømandens Dont
paa Havene rundt om i Verden, 
om hvad han maa døje af Godt og af Ondt
paa denne sin rastløse Færden, 
det har man fortalt om saa mangen Gang
i Skrift og i Billeder, Taler og Sang, 
at knapt noget Nyt der kan findes. 

Og dog, naar i Dag vi er samlet til Fest
- det er Dig, danske Sømand, den gælder - 
saa har vi en Baggrund, som viser os bedst, 
hvor sandt det er, hvad man fortæller: 
En Landsmand, der selv om hans Skude gik tabt, 
der kaster en Glans paa jer alle.   

I Tanken vi følger jer paa jeres Færd,
og Dig, som nu her er tilstede,
vi gerne vil vise, hvad I er os værd
og bede Dig dele vor Glæde.
Se, her har vi Landkrabber rejst Dig et Hus, 
et Læ for Maskinlarm og Stormvejrsbrus, 
og her kan Du være som hjemme. 

Hver Gang Du i Hamborg Havn styrer in
med Blikket ud over Bagbord, 
saa dukker Tanker op i Dit Sind,
og der er "St. Pauli" et Slagord.
Saa synes Du nok, atdet ku' være rart
nu efter en kort eller længere Fart
at se lidt paa Livet deroppe. 

Men lad saa Dit Blik glide længere frem
- Du ved, der staar Stenkæmpen Bismark - 
der - bagved ham - findes Dit nye Hjem,
et lille Stykke af Danmark.
Du finder det let: Fra St. Pauli Bro
der er kun tre-fire Minutter at gaa, 
saa vinker det Dig imøde.

Paa "Reeperbahn" gerne som Gæst man Dig ser,
naar blot Du har Penge paa Lommen, 
men det er der ingen, der spørger om her, 
nej, her er Du altid velkommen. 
Sig til Kammeraten: "Det Hus, det er vor's,
det røde der med det lysende Kors.
Lad os hilse paa dem derinde!"

Ja, Huse som dette har Danmark lagt
rundt om ved fremmede Strande.
Se paa dem som Hænder, der bliver Dig rakt, 
Du, Man fra de salte Vande!
Og har end vor Klokke en spinkel Klang,
vi haaber, Du hører den dog hver Gang, 
Du ligger en Søndag i Havnen.