MENIGHEDSRÅD


Benediktekirken, Den danske sømandskirke i Hamborg, har et meget aktivt og engageret menighedsråd,
der gør et stort stykke arbejde for kirkens fortsatte virke. 

Formand
Lars Rolner

Næstformand 
Bruno Bedholm

Øvrige Medlemmer
Signe Bonnesen
Malene Fog
Jytte Marquardt
Martin W. Hansen
Hans Henrik Jespersen
Jakob Andersen
Sune Haubek
Agnes Due (Medarbejderrepræsentant)

Syndikus 
dr. Axel B. Röpke 

Menighedsrådet holder møde en gang om måneden.
Hvis man har spørgsmål eller ønsker at få et punkt med på dagsordenen,
er man velkommen til at skrive til hamborg@dankirke.de.