MEDLEMSKAB OG DONATION

Benediktekirken - Den danske sømandskirke i Hamborg - er en selvstændig dansk kirke i Tyskland, som hører under Danske Sømands- og udlandskirker (DSUK). Kirken modtager ikke kirkeskat eller anden økonomisk støtte fra Danmark. Det eneste der betales hjemmefra er sømandspræstens og ungdomsassistentens løn, som er betalt via DSUK. Alle kirkens øvrige udgifter til driften skal kirken selv financiere.

Medlemsskab er den allervigtigste måde at samle penge ind til kirkens drift. Medlemsskab handler om kirkens folkelige forankring og menighedens bredde. Kirken har brug for mange medlemmer og mange personer og familier, som på den ene eller anden måde har lyst til at støtte op om kirkens arbejde. 

Der er to gode grunde til at blive medlem af Benediktekirken.

Medlemsskab er din måde at betale kirkeskat på her i Tyskland, hvor man ikke automatiske får trukket sin kirkeskat af staten ligesom man gør i Danmark. Så når du vælger at være medlem af Benediktekirken, er du med til at understøtte kirken økonomisk, så Benediktekirken fortsat kan drives og være et kirkeligt og kulturelt mødested ikke kun for danske søfarende men også for danskere bosat i Hamborg.

Den anden grund er, at Benediktekirken er en del af den danske folkekirke. Benediktekirken er og skal være en kirke for alle. Vi ønsker derfor, at medlemsskaren skal være så stor og så bred som mulig, så vi er og forbliver en kirke for alle og et samlingspunkt for alle i Hamborg. Dit medlemsskab er din måde at være med til at understøtte kirken og kirkens liv og aktiviteter.

Vi har ikke fastsat et årligt medlemskontingent, men vi lægger op til at man selv beslutter sig for, hvor meget man vil give til kirken. Det er lige så vigtigt, at kirken er et fællesskab, hvor man kan komme og give en hånd med til vores forskellige arrangementer og aktiviteter. Man er meget velkommen til at melde sig som frivillig (til koncerterne, julebasar, legestue, mødeaktiviteter el. andet).

Ønsker du at høre nærmere om at blive medlem af Benediktekirken, kontakt da sømandspræst Sune Haubek, til en uforpligtende snak.

Derudover er der forskellige muligheder for at støtte Benediktekirken:

    • Du kan lave en månedlig/kvartalsvis/halvårlig/årlig bankoverførsel af et selvvalgt beløb til kirken.

    • Du kan til enhver tid donere et valgfrit beløb via Paypal (rechnung@dankirke.de) eller Mobilepay (490169).

    • Du kan udfylde et lastschrift og bede os trække beløbet på din bankkonto (se dokument nedenfor).

    • Du kan få din tyske kirkeskat overført til kirken (se dokument nedenfor).

    • Du kan få din danske kirkeskat overført til kirken.

Betaling sker til følgende konto: DE80 2152 0100 1000 3702 62, BIC: UNBNDE21XXX

Tryk på et af nedenstående links, print dokumentet ud, udfyld det og send det til os:

Giv en spende (Lastschrift) til Benediktekirken 

Overfør tysk kirkeskat til Benediktekirken

Eller ring til os på telefon: 0 40 37 13 00

Som medlem støtter du Benediktekirken, Den danske sømandskirke i Hamborg, i det arbejde vi laver for og blandt danskere og dansksindede til lands og til vands i Hamborg. 

Kh

Sune, sømandspræst

Støt Benediktekirken